Como todos nuestros amigos saben bien, Madrid y gran parte del mundo se encuentran en estado de confinamiento por la pandemia del coronavirus Covid-19. Durante estas semanas la sede de nuestra asociación se mantiene cerrada, y se han anulado todas las reuniones de esperanto en la ciudad. Sin embargo, la actividad esperantista no se detiene, y ha sido trasladada en su gran parte a la Red. Invitamos a nuestros socios, amigos y simpatizantes a que consulten y difundan los consejos de la Federación Española de Esperanto, para aprender y practicar esperanto publicados en este enlace. También recomendamos visitar la web Eventa Servo, donde se recogen numerosos encuentros organizados virtualmente en todo el mundo.

Kiel ĉiuj bone scias, Madrido kaj granda parto de la cetera mondo troviĝas en stato de deviga enhejmiĝo pro la pandemio de kronviruso Covid-19. Dum tiuj ĉi semajnoj la sidejo troviĝos fermita, kaj estis nuligitaj ĉiuj regulaj kunvenoj en ĝi. Tamen, la esperanta vivo ne haltas, kaj estis grandparte translokigita al la reto. Ni invitas niajn anojn, amikojn kaj simpatiantojn legi kaj disvastigi la konsilojn publikigitajn de Hispana Esperanto-Federacio, por la lernado kaj praktikado de Esperanto, en tiu ĉi ligilo. Ni ankaŭ rekomendas la viziton de la retejo Eventa Servo, kie estas listigitaj multaj renkontiĝoj organizataj virtuale en la tuta mondo.

RESTU SANA, RESTU HEJME!